IDEARI

IDEARI DEL CLUB ESPORT BASE DEL PAPIOL

 

L’Esport Base del Papiol és un Entitat Esportiva, sense ànim de lucre, legalment constituït en l’àmbit marcat per la Legislació Esportiva de Catalunya, i que té com a finalitat el compliment dels següents OBJECTIUS:

1.- Difondre entre tots els seus components, i mitjançant els mitjans al seu abast, la pràctica esportiva.

2.- Formar tots aquells joves que ho desitgin en la pràctica esportiva i Inculcar els valors esportius i socials que estiguin al nostre abast. Formar persones amb:

  • Esperit de solidaritat.
  • Actituds de respecte als altres i a un mateix.
  • Actituds d’esforç i superació constants

3.-Formació Continuada. Ens decantem més per fer una tasca de formació continua, doncs creiem que qualsevol procés d’aprenentatge necessita d’un cert temps. Dins d’aquesta filosofia i com a model, definirem l’activitat esportiva com un viatge amb un inici (pre-benjamins) i amb un final (cadets).

4.- Difondre el nom de Papiol, a través de la pràctica esportiva

5.- Contribuir en l’àmbit de la competició a la unió entre persones, pobles, ciutats i races.

6.- Inculcar entre els seus components i contribuir amb la societat a assolir els objectius bàsics de respecte i tolerància a través de la pràctica esportiva.

7.- Buscar que tots aquells esportistes i entrenadors que pertanyen al nostre Club aconsegueixin una formació humana, a més de l’esportiva, que els ajudi en el seu desenvolupament personal i en la seva vida futura.

8.- Integrar al Club a totes aquelles persones relacionades directament o indirectament

amb l’objectiu final d’aquest, tant en l’àmbit social com en l’esportiu.

9.- Inculcar entre tots els seus components els lemes esportius següents:

 

PRIMER ÉS L’EQUIP , SEGON ES L’ESPORTISTA, TERCER ES EL TREBALL I PER ÚLTIM SON ELS RESULTATS